De voorjaarsexamens in maart 2017 op de St. Antonius molen in Heythuysen zijn weer achter de rug.

Vele molenaars hebben op de avond van de Limburgse molen nieuwe kleding mogen ontvangen via de Limburgse Molenstichting.

Molen De Hoop staat dit jaar 200 jaar in Horn (L). Op korte afstand van deze molen staat molen De Welvaart. Het 200-jarig bestaan van De Hoop is voor Heemkundevereniging Horn aanleiding een boekwerk over beide molens uit te geven.

Onlangs is gebleken dat bepaalde onderdelen van molens mogelijk gebreken vertonen. Het gaat om de verbinding tussen deelbare molenroeden, waarbij de bouten kunnen afbreken.

Vorig jaar stond in het teken van het  Jaar van de Limburgse Molens. De grote publieke waardering voor de molens, de onderhoudsopgave en externe bedreigingen vragen om een duurzame voorziening om het molenerfgoed in stand te houden.

Eigenaren van rijksmonumenten die niet primair bestemd zijn voor bewoning, kunnen nog tot en met 31 maart 2017 instandhoudingssubsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

De digitale module, aanvraagformulieren, de vereiste modellen voor de meerjarenbegroting en andere praktische informatie over de aanvraag vindt u op www.monumenten.nl.

https://cultureelerfgoed.nl/nieuws/instandhoudingssubsidie-2017-aanvragen

 

Voor de molens in Limburg is er de Monulisaregeling. De provincie wil het behoud van Rijksmonumenten, zijnde gebouwen voor de openbare eredienst en molens, in Limburg ondersteunen voor normaal onderhoud een subsidie te verstrekken als aanvulling op een door het Rijk beschikte onderhoudssubsidie.