Vandaag ontving Het Gilde het droevige bericht dat op 19 januari op 67-jarige leeftijd oud-voorzitter Gerard Sturkenboom is overleden.
 
Nadat hij was geslaagd voor zijn vrijwillige molenaarsexamen in 1980 trad hij al snel als secretaris toe tot het afdelingsbestuur Noord-Brabant van Het Gilde van Vrijwillige Molenaars. Tussen 1988 en 2003 zat hij in het landelijk bestuur van Het Gilde, waarin hij vanaf 1996 de voorzittershamer hanteerde.

Brord van der Maat slaagde op 6 december 2022 voor het landelijk examen windmolenaar op de molen van Verbeek te Sint Odiliënberg. Bijzonder is dat Brord veel les kreeg van zijn zoon Koen, de jongste molenaar van Limburg. Proficiat!

De molengidsenopleiding, die eind augustus van start ging, heeft onlangs weer zes geslaagden afgeleverd.

Vrijdag 9 dec 2022 deed Koen Goorman met succes toelatingsexamen watermolenaar op de Grathemermolen. Over enkele maanden doet Koen het landelijk examen. Proficiat!

Op zaterdag 24 september vertrokken een dertigtal Gildeleden vanuit de afgesproken plaats te Nederweert gezamenllijk in auto,s naar molenbouwer Max Beijk en vervolgens de Witte molen te Nijmegen en molensteenmakerij Hans Titulaer.

Na hartelijke ontvangst met koffie en vlaai door Max kregen we een rondleiding door zijn bedrijf.