Zondag 28 januari is van 11.00 tot 16.00 uur de Broekmolen weer open voor bezoekers.

Zoals het bovenstaande gedicht al prachtig omschrijft is het prachtige grensoverschrijdende natuurgebied nabij Stramproy waar een wandeling mooi te combineren is met een bezoek aan onze gerestaureerde watermolen. De molenaar is aanwezig om te malen, bezoekers te ontvangen en uitleg te geven. 
(klik op het gedicht voor een grotere versie)

 


Foto: Resi Scholtens

 

Overal in Nederland staan molens in de vreugd!!!

Het molenaarsambacht is ingeschreven op de Representatieve Lijst van immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid bij UNESCO.

Het rijke Limburgs erfgoed verdient grotere zichtbaarheid en meer publieksbereik, zo stelt de Provincie Limburg in haar beleidskader en uitvoeringsprogramma ‘Toekomst voor erfgoed!’.  Verdieping van de samenwerking tussen erfgoedinstellingen moet hieraan bijdragen. Lees hier het volledige persbericht!

V.l.n.r.: Peter Tergau(voorzitter) en Herman Kaptein (laureaaat)

Tijdens de najaarsbijeenkomst van TIMS Nederland en Vlaanderen op 25 november 2017, heeft Peter Tergau (voorzitter) de I.J. de Kramer-prijs 2017 ter grootte van € 2.000,- uitgereikt. Deze publicatieprijs werd toegekend aan de Nederlandse auteur: Herman Kaptein voor zijn boek: Nijverheid op windkracht. Energietransities in Nederland.

Lees hier het volledige persbericht!

 

 Oproep: ZET DE MOLENS IN DE VREUGD!!!

Nederland heeft in maart 2016 het ambacht van wind- en watermolenaar voorgedragen voor de representatieve lijst van het immaterieel cultureel erfgoed van UNESCO. Op 6 of 7 december aanstaande wordt de uitslag bekendgemaakt tijdens een speciale UNESCO bijeenkomst in Zuid-Korea. Vertegenwoordigers van Het Gilde van Vrijwillige Molenaars, het Gild Fryske Mounders, het Ambachtelijk Korenmolenaars Gilde en Vereniging De Hollandsche Molen zijn daarbij aanwezig.