Meldpunt voor Bedreigd Erfgoed

Erfgoedvereniging Heemschut bestaat sinds 1911 en zet zich al 100 jaar onafgebroken in voor het behoud van cultureel erfgoed. Heemschut betekent letterlijk het beschermen (schutten) van de eigen omgeving (heem). Bescherming van waardevolle objecten en gebieden, met hun bijbehorende historische context, is dan ook de belangrijkste taak van deze erfgoedvereniging. Heemschut laat van zich horen door overheden en andere partijen te wijzen op cultuurhistorische waarden. Op basis van meldingen wordt bovendien actie ondernomen om gebouwen en gebieden te redden.

Als u zorgen heeft over verloedering en dreigende aantasting of teloorgang van monumenten vragen wij u dit zo vroeg mogelijk bekend te maken bij het Meldpunt Bedreigde Monumenten Limburg. Het kan bijvoorbeeld om een afzonderlijk gebouw gaan, maar ook een complex, een stads- of dorpsgezicht, een archeologisch object, een wegkruis of een kapelletje. Heemschut zal dan op een professionele manier in overleg treden met beleidsmakers en eigenaren. En we proberen hen oog te laten krijgen voor het Limburgse erfgoed.

Ga direct naar de website van Erfgoedvereniging Heemschut.