Het jaar 2016 stond in het teken van het  Jaar van de Limburgse Molens. De grote publieke waardering voor de molens, de onderhoudsopgave en externe bedreigingen vragen om een duurzame voorziening om het molenerfgoed in stand te houden. Het Provinciaal Jaar van de Limburgse molens is gebruikt om de probleemstelling helder te krijgen. Sindsdien is er een proces opgestart dat in 2018-2020 uitmondt in een meerjarig-uitvoeringsprogramma voor het molenerfgoed in Limburg. 

Zondag 28 januari is van 11.00 tot 16.00 uur de Broekmolen weer open voor bezoekers.

Zoals het bovenstaande gedicht al prachtig omschrijft is het prachtige grensoverschrijdende natuurgebied nabij Stramproy waar een wandeling mooi te combineren is met een bezoek aan onze gerestaureerde watermolen. De molenaar is aanwezig om te malen, bezoekers te ontvangen en uitleg te geven. 
(klik op het gedicht voor een grotere versie)

 


Foto: Resi Scholtens

 

Overal in Nederland staan molens in de vreugd!!!

Het molenaarsambacht is ingeschreven op de Representatieve Lijst van immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid bij UNESCO.

V.l.n.r.: Peter Tergau(voorzitter) en Herman Kaptein (laureaaat)

Tijdens de najaarsbijeenkomst van TIMS Nederland en Vlaanderen op 25 november 2017, heeft Peter Tergau (voorzitter) de I.J. de Kramer-prijs 2017 ter grootte van € 2.000,- uitgereikt. Deze publicatieprijs werd toegekend aan de Nederlandse auteur: Herman Kaptein voor zijn boek: Nijverheid op windkracht. Energietransities in Nederland.

Lees hier het volledige persbericht!

Het rijke Limburgs erfgoed verdient grotere zichtbaarheid en meer publieksbereik, zo stelt de Provincie Limburg in haar beleidskader en uitvoeringsprogramma ‘Toekomst voor erfgoed!’.  Verdieping van de samenwerking tussen erfgoedinstellingen moet hieraan bijdragen. Lees hier het volledige persbericht!

 

 Oproep: ZET DE MOLENS IN DE VREUGD!!!

Nederland heeft in maart 2016 het ambacht van wind- en watermolenaar voorgedragen voor de representatieve lijst van het immaterieel cultureel erfgoed van UNESCO. Op 6 of 7 december aanstaande wordt de uitslag bekendgemaakt tijdens een speciale UNESCO bijeenkomst in Zuid-Korea. Vertegenwoordigers van Het Gilde van Vrijwillige Molenaars, het Gild Fryske Mounders, het Ambachtelijk Korenmolenaars Gilde en Vereniging De Hollandsche Molen zijn daarbij aanwezig.