Dinsdag 8 oktober heeft Marianne van der Elsen de molenpenning ontvangen die de Molenstichting Limburg 1 maal per 2 jaren uitreikt. Marianne is de drijvende kracht voor de Molenstichting Limburg onder andere door secretariële ondersteuning en ze vervult in die hoedanigheid heel veel werkzaamheden voor de molens, molenaars en molengidsen in Limburg. Zij is een werkelijke schakel tussen de vele vrijwilligers en professionals, gemeentes en provincie die in de molenwereld werkzaam zijn.

Limburg telt nog ongeveer 40 in bedrijf zijnde windmolens en een 40-tal in bedrijf zijnde watermolens. Molenstichting Limburg adviseert moleneigenaren, molenaars en betrokkenen rondom behoud, restauratie en biotoop en de PR van molens. Als medewerkster van het huis voor de Kunsten is zij een zeer waardevol en gerespecteerd  teamlid voor Molenstichting Limburg.

Door het uitreiken van de bronzen “molensteen” aan Marianne geven we dit extra aan.

Dit is bovendien de eerste molenpenning die aan een vrouw uitgereikt wordt.