Op 12 en 13 mei 2018 is het Nationale Molendag, het belangrijkste molenevenement van Nederland. Dit jaar is het thema: 'Ontmoet de molenaar!'. Naar aanleiding van de UNESCO inschrijving van het Nederlands Molenambacht op de Representatieve Lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed.

Waan uzelf 50 jaar terug in de tijd wanneer u een fietstocht of wandeling in het prachtige grensoverschrijdende natuurgebied nabij Stramproy combineert met een bezoek aan de gerestaureerde watermolen aan de Grensweg 8. De molen is elke 2e woensdag en 4e zondag van de maand geopend  tussen 11.00 en 16.00 uur. De molenaar is aanwezig om te malen, bezoekers te ontvangen en uitleg te geven over het ambachtelijk malen van meel.

Op 14-3-2018 hield het Gilde van Vrijwillige Molenaars afdeling Limburg haar jaarlijkse ledenvergadering. De goed bezochte avond werd gevuld met de bespreking van de diverse jaarverslagen. Aansluitend vertelden Mart Graef en Adelin Remy ons alles over de geschiedenis van de molens van Horn. 

 

In Nederland waren tussen 1964 en 1979 de lucifersdoosjes van het merk Molen van “De Vereenigde Hollandsche Luciferfabrieken Eindhoven” gewilde verzamelobjecten.

In de 15 jaar dat de Molenluciferdoosjes werden geproduceerd, werden 360 verschillende Nederlandse molens op de luciferdoosjes afgebeeld. 

Het jaar 2016 stond in het teken van het  Jaar van de Limburgse Molens. De grote publieke waardering voor de molens, de onderhoudsopgave en externe bedreigingen vragen om een duurzame voorziening om het molenerfgoed in stand te houden. Het Provinciaal Jaar van de Limburgse molens is gebruikt om de probleemstelling helder te krijgen. Sindsdien is er een proces opgestart dat in 2018-2020 uitmondt in een meerjarig-uitvoeringsprogramma voor het molenerfgoed in Limburg.