Op 14-3-2018 hield het Gilde van Vrijwillige Molenaars afdeling Limburg haar jaarlijkse ledenvergadering. De goed bezochte avond werd gevuld met de bespreking van de diverse jaarverslagen. Aansluitend vertelden Mart Graef en Adelin Remy ons alles over de geschiedenis van de molens van Horn. 

Het jaar 2016 stond in het teken van het  Jaar van de Limburgse Molens. De grote publieke waardering voor de molens, de onderhoudsopgave en externe bedreigingen vragen om een duurzame voorziening om het molenerfgoed in stand te houden. Het Provinciaal Jaar van de Limburgse molens is gebruikt om de probleemstelling helder te krijgen. Sindsdien is er een proces opgestart dat in 2018-2020 uitmondt in een meerjarig-uitvoeringsprogramma voor het molenerfgoed in Limburg. 

Zondag 28 januari is van 11.00 tot 16.00 uur de Broekmolen weer open voor bezoekers.

Zoals het bovenstaande gedicht al prachtig omschrijft is het prachtige grensoverschrijdende natuurgebied nabij Stramproy waar een wandeling mooi te combineren is met een bezoek aan onze gerestaureerde watermolen. De molenaar is aanwezig om te malen, bezoekers te ontvangen en uitleg te geven. 
(klik op het gedicht voor een grotere versie)

 


Foto: Resi Scholtens

 

Overal in Nederland staan molens in de vreugd!!!

Het molenaarsambacht is ingeschreven op de Representatieve Lijst van immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid bij UNESCO.