Op 14-3-2018 hield het Gilde van Vrijwillige Molenaars afdeling Limburg haar jaarlijkse ledenvergadering. De goed bezochte avond werd gevuld met de bespreking van de diverse jaarverslagen. Aansluitend vertelden Mart Graef en Adelin Remy ons alles over de geschiedenis van de molens van Horn.