Het jaar 2016 stond in het teken van het  Jaar van de Limburgse Molens. De grote publieke waardering voor de molens, de onderhoudsopgave en externe bedreigingen vragen om een duurzame voorziening om het molenerfgoed in stand te houden. Het Provinciaal Jaar van de Limburgse molens is gebruikt om de probleemstelling helder te krijgen. Sindsdien is er een proces opgestart dat in 2018-2020 uitmondt in een meerjarig-uitvoeringsprogramma voor het molenerfgoed in Limburg. 

De Universiteit Maastricht heeft de positie en rol van de Molenstichting Limburg onder de loep genomen. Hoe zien de betrokken partijen - inclusief overheidsinstanties - die rol en positie? Wat verwachten zij van de Molenstichting Limburg  en wat kan de stichting van hen verwachten? Voor al deze programma’s en ambities is overleg en samenwerking met en voldoende mandaat van de verschillende betrokkenen nodig.

De uitkomsten hiervan,  evenals  een toelichting op het provinciale erfgoedbeleid door deputé Mackus – de Monulisa regeling voor molens - worden op dinsdagavond 27 maart a.s. vanaf 19.00 uur aan u gepresenteerd tijdens de Avond van de Limburgse Molen in de Herberg van het openluchtmuseum Eynderhoof, MiIderspaât 1, Nederweert- Eind. 

Graag nodigen wij u van harte uit om aan deze informatieavond deel te nemen. Het programma van de avond vindt u hier.

Een bericht van uw komst vóór 20 maart  via http://reserveren.hklimburg.nl/producten/avond-van-de-limburgse-molen-2018.html

wordt zeer op prijs gesteld. Deelname is gratis en er is ruim voldoende parkeergelegenheid. 

Graag tot 27 maart!

Met vriendelijke groet,

Namens de Molenstichting Limburg, 
Twan Houtappels, vice-voorzitter