De provincie Limburg is op korte termijn op zoek naar een nieuwe bestemming voor een stoommachine, een compressor en een waterrad. Wie interesse heeft in dit industrieel erfgoed, kan dit tot 31 juli melden.

In de jaren 1980 dacht de provincie Limburg na over de oprichting van een Museum voor Industrieel Erfgoed. Met het oog hierop werd gestart met het samenbrengen van kenmerkende industriële objecten die toen dreigden verloren te gaan. Een van de verzamelthema’s was 'energie'. De daaropvolgende jaren werd onderzocht hoe dit museum vorm kon krijgen. Uiteindelijk werd echter beslist af te stappen van de museumformule en de objecten zoveel mogelijk in situ te bewaren. Kleinere objecten werden ondergebracht in bestaande collecties, maar voor de grotere machines bleek dit niet zo evident.

Deze machines werden "voorlopig" ondergebracht in de mijngebouwen in Beringen, maar daar kunnen ze nu niet langer blijven. Concreet gaat het om een tandemcompound-stoommachine uit de voormalige drukkerij 'La Belgica' uit Turnhout, een compressor van de S.A. Ateliers de Constructions Forges et Estampage – Silessin (1923-1924) en een bovenslag-waterwiel van een verdwenen watermolen. Lees hier meer.