Voor de nieuwe leden.

Maandelijks vindt er in Lerop een theorieavond plaats waarvoor alle Molenaars in Opleiding en Molengidsen worden uitgenodigd. Elke theorieavond kent een thema dat gepresenteerd wordt door wisselende instructeurs. In de maandelijkse uitnodiging wordt aangegeven welk thema er behandeld wordt. De thema’s kunnen betrekking hebben op specifiek windmolens maar er zijn ook thema’s die betrekking hebben op specifiek watermolens of zowel wind- als watermolens.

Alle MIO’s en Molengidsen zijn welkom; ook bijvoorbeeld een MIO-water tijdens een thema wat betrekking heeft op windmolens.

De tijdens de theorieavond gebruikte PowerPoint presentatie wordt nadien aan alle MIO’s en Molengidsen verzonden.

Het lesschema voor de leerlingen die actief met hun opleiding tot molenaar bezig zijn is hier terug te vinden: Opleidingsschema 2024
(Dit schema wordt nog aangevuld)

Plaats: Lerop

Adres: Leropperweg 9b, 6077NX Sint Odiliënberg

Aanvang: 19.30 uur (zaal is open vanaf 19.00 uur).