In de provincie Limburg staan nog ruim 40 watermolens. Een groot aantal hiervan is maalvaardig gerestaureerd. Door leden van Het Gilde van Vrijwillige molenaars worden deze molens regelmatig in werking gesteld. Deze molenaars hebben daartoe een opleiding gevolgd bij dit gilde. Onlangs zijn weer een aantal watermolens gerestaureerd. Hiervoor worden nog molenaars gezocht.

De behoefte aan nieuwe vrijwilligers komt daarnaast ook door het feit dat er een aantal molenaars gezien hun leeftijd willen stoppen met hun hobby. Om op een verantwoorde manier op een watermolen te kunnen werken is naast een voldoende praktijkervaring ook een gedegen achtergrondkennis nodig. Het Gilde van Vrijwillige Molenaars verzorgt daarom een opleiding tot vrijwillige molenaar op watermolens. 

Verspreid over de hele provincie Limburg worden er op enkele watermolens praktijklessen gegeven. Informatie hierover is verkrijgbaar bij het afdelingsbestuur.