Biodiversiteit staat hoog in het vaandel van Molenstichting Weerterland. Biodiversiteit is nodig om een meer natuurlijke bijen- vlinder- en insectenvriendelijke omgeving rond de molens te creëren. In 2015 werd bij de Sint Annamolen van Keent een bloemrijke bijentuin en molenberg aangelegd en ingezaaid en een insectenhotel geplaatst. Op Internationale Earth Day, 22 april a.s., krijgt nu ook de buurtmolentuin van de Nijsmolenbuurt bij molen De Nijverheid in Stramproy twee bijenvolken en een groot insectenhotel.

In 2015 startte Molenstichting Weerterland, in nauwe samenwerking met twee huisimkers, het project Onze molenberg Zzzoemt. Doel van het project was bijen- vlinders en andere insecten een betere leefomgeving rond de molens bieden. Begonnen werd bij de Annamolen Keent door een bij- en vlindervriendelijk bloementuin aan te leggen en de molenbelt met bijenvriendelijk zaaigoed in te zaaien. Ook het maaibeleid is aangepast. Tijdens het groei- en bloeiseizoen wordt niet meer op de molenbelt gemaaid. In de molentuin werden drie bijenkasten met bijenvolken geplaatst. Verder sloot de Molenstichting Weerterland zich aan bij het landelijke actie Bijenlint. Bovendien werd recent het convenant bij-vriendelijk handelen ondertekend. 

In vervolg hierop doet Molenstichting Weerterland op 22 april, de Internationale Dag van de Aarde (Earth Day), actief mee aan de landelijke Bijenlint zaaiactie bij de Annamolen Keent. Maar vooral worden op Earth Day bij de molen De Nijverheid (Nijsmolen) aan de Veldstraat in Stramproy een groot insectenhotel en twee bijenkasten met daarin twee nieuwe bijenvolkeren, geplaatst. Kortom: Molenstichting Weerterland gaat voor de bijen.