In het stroomgebied van de Maas stonden er ooit maar liefst 450 watermolens, waarvan zo’n vijftig in Limburg. De rol die watermolens speelden en soms nog spelen in de vorming van het landschap is volgens de gastspreker dr. Hans de Mars volkomen vergeten.

De watermolens zorgden voor stuwing en daarmee voorkwamen ze verdroging bovenstrooms. Watermolens zijn in zijn ogen dan ook geen objecten, maar landschapssystemen waarin natuur en erfgoed prachtig zijn versmolten. Twee jaar geleden is zijn baanbrekend onderzoeksrapport Watermolenlandschappen wereldkundig gemaakt tijdens de Avond van de Limburgse Molens. Het bevat nieuwe kennis die de nodige aandacht en waardering verdient. De watermolenlandschappen laten immers heel duidelijk zien hoezeer cultuur, erfgoed en natuur in beekdalen al eeuwenlang met elkaar verweven zijn. Bepaling en waardering van de invloedsfeer van watermolens in beekdalen en de noodzaak van een watermolenpaspoort voor iedere Limburgse watermolen zal tijdens de bijeenkomst op woensdagavond 9 maart uitgebreid aan bod komen. Na afloop is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Graag nodigen wij u van harte uit om bij deze bijzondere molenavond aanwezig te zijn in het Witte kerkje, Voorstad St Jacob 72, 6041 LN Roermond op woensdagavond 9 maart van 20.00 tot ca 21.30u.