De Molenstichting Limburg heeft besloten de Limburgse Molendag die op zondag 4 oktober zou plaatsvinden, af te gelasten. De organisatie volgt hiermee het besluit van de regering om publieksevenementen zoveel mogelijk te beperken. De regering wil met deze maatregel een tweede coronavirusgolf zoveel mogelijk voorkomen.

Het staat iedere molenaar/moleneigenaar uiteraard vrij iets te organiseren op die dag (met inachtneming van de corona-maatregelen). Er zal echter geen promotionele ondersteuning zijn.