Oproep: ZET DE MOLENS IN DE VREUGD!!!

Nederland heeft in maart 2016 het ambacht van wind- en watermolenaar voorgedragen voor de representatieve lijst van het immaterieel cultureel erfgoed van UNESCO. Op 6 of 7 december aanstaande wordt de uitslag bekendgemaakt tijdens een speciale UNESCO bijeenkomst in Zuid-Korea. Vertegenwoordigers van Het Gilde van Vrijwillige Molenaars, het Gild Fryske Mounders, het Ambachtelijk Korenmolenaars Gilde en Vereniging De Hollandsche Molen zijn daarbij aanwezig.

Molens in de vreugd!

Bij goed nieuws uit Zuid-Korea roepen wij alle molenaars op om hun molen tot en met zondag 10 december in de vreugd te zetten als teken dat wij trots zijn op ons ambacht en de plaatsing op de Internationale UNESCO lijst Immaterieel cultureel erfgoed!

Persconferentie

In Nederland organiseert het ministerie van OCW samen met bovengenoemde organisaties in de ochtend van 7 december een persconferentie in Krijtmolen d’Admiraal in Amsterdam. De vier molenorganisaties maken van deze gelegenheid gebruik om dit moment feestelijk te omkleden. Iedereen is daarbij welkom! 

De persbijeenkomst begint om 11.00 uur. Vanaf 10.00 uur is de inloop. Vanaf 12.00 uur is er een lunch.

Er is beperkt ruimte in Krijtmolen d’Admiraal. Belangstellenden dienen zich aan te melden via deze link: https://www.molens.nl/bijeenkomst-ambacht-molenaar-en-unesco-7-december-2017/