Nationale Molendagen: tweede zaterdag en zondag in mei

 

Open Monumentendagen: tweede weekend van september

 

Limburgse Molendag: eerste zondag van oktober