De Molenstichting Limburg heeft besloten de Limburgse Molendag die op zondag 4 oktober zou plaatsvinden, af te gelasten. De organisatie volgt hiermee het besluit van de regering om publieksevenementen zoveel mogelijk te beperken. De regering wil met deze maatregel een tweede coronavirusgolf zoveel mogelijk voorkomen.

Het staat iedere molenaar/moleneigenaar uiteraard vrij iets te organiseren op die dag (met inachtneming van de corona-maatregelen). Er zal echter geen promotionele ondersteuning zijn.

Meld uw molenproject aan en maak kans op € 75.000,-

 

Is er bij u op de molen een aansprekend project?

I.v.m. de coronaviruscrisis komen alle lessen en bijeenkomsten van het Gilde afd. Limburg te vervallen tot (in ieder geval) 1 juni 2020.

Algemene voorzorgsmaatregelen voor vrijwillige molenaars en moleneigenaren

Nationale Molendag is een groot publieksevenement dat nu niet doorgaat vanwege de overheidsmaatregelen in verband met het coronavirus. We wijzen moleneigenaren en molenaars er daarnaast met klem op dat het besluit van de regering ook voor de reguliere omgang met uw molen(s) consequenties heeft. We adviseren u dan ook om de gezondheid van elke molenvrijwilliger voorop te stellen.

 

Nationale Molendag gaat niet door

De Hollandsche Molen en Het Gilde van Vrijwillige Molenaars hebben besloten de Nationale Molendag die op 9 en 10 mei zou plaatsvinden, af te gelasten. Ook de Friese molenaars, verenigd in  het Gild Fryske Mounders sluiten zich hierbij aan. De organisaties volgen hiermee het besluit van de regerering om alle samenkomsten, ongeacht de omvang, tot 1 juni te verbieden. De regering wil met deze maatregel de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk inperken.

De prachtige molen De Windlust op Roeven te Nederweert in de vreugdestand en versierd i.v.m. de gouden bruiloft van zeer gewaardeerde collega molenaar Jo Hennen en Fien Hennen-Kuijpers!