De provincie Limburg heeft 2016 uitgeroepen tot Jaar van de Limburgse Molen. Dit is aanleiding geweest voor de Molenstichting Limburg om een herberekening en herinventarisatie van de Limburgse windmolenbiotopen te laten uitvoeren. Hierbij is gebruikgemaakt van meer nauwkeurige en veel recentere gegevens. Hierdoor konden meer gedetailleerde berekeningen worden gemaakt.